Energia słoneczna

Energia słoneczna to odnawialne źródło energii, które można wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej. Panele słoneczne, znane również jako panele fotowoltaiczne (PV), to urządzenia, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Panele słoneczne są zwykle montowane na dachach lub na otwartych przestrzeniach, takich jak pola czy parkingi.

Elektrownie słoneczne, zwane również farmami słonecznymi, to wielkoskalowe instalacje słoneczne, które wytwarzają energię elektryczną dla mediów i konsumentów. Farmy słoneczne mogą być elektrowniami fotowoltaicznymi (PV) lub elektrowniami wykorzystującymi skoncentrowaną energię słoneczną (CSP). Fotowoltaiczne farmy słoneczne wykorzystują tablice paneli słonecznych do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną, podczas gdy elektrownie CSP wykorzystują lustra do skupiania promieni słonecznych w celu generowania ciepła, które jest następnie wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej.

Elektrownie słoneczne mogą być budowane na otwartych przestrzeniach, takich jak pola i parkingi, lub na dachach. Większość farm słonecznych jest umieszczonych w pobliżu instalacji energetycznych, aby ułatwić podłączenie do istniejącej sieci energetycznej.

Magazyn energii słonecznej i baterie są używane do magazynowania energii wytworzonej przez elektrownie słoneczne, aby zapewnić ciągłość dostaw energii, nawet po zmroku lub w czasie pochmurnej pogody.

Chociaż energia słoneczna jest źródłem energii odnawialnej, większość elektrowni słonecznych wykorzystuje materiały, takie jak krzem i metal, które są ograniczone i mogą być trudne do odzyskania. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że panele słoneczne są wykonane z materiałów, które będą mogły być ponownie wykorzystane lub przetworzone, gdy staną się odpadami.