RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy:

Administratorem danych osobowych jest National Trade Association eNTA Group sp.z o.o. Z siedzibą w Zamościu kod pocztowy 22-400 przy ulicy Rynek Wielki 2.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wspólny, uzasadniony interes polegający na zapewnieniu ich bezpieczeństwa w projekcie eNTA system. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych rejestracja w projekcie eNTA system będzie niemożliwe.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku wątpliwości i dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem, e-mail adres [email protected]